19 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

Ph.D. (Speech Communication), University of Durham, UK

ค.ม. (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. (การสอนภาษาไทย) เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล


Doctor of Philosophy (Ph. D.) Extension Education / Community Development

University of the Philippines at Los Banos, Philippines

Educational Specialist Degree (Ed.S.) Agricultural and Extension Education

Mississippi State University, USA

Master of Agriculture (M.Agri.) Agricultural and Extension Education

Mississippi State University, USA

Bachelor of Science in Agriculture (BSA)

Central Luzor State University, Philippines

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย


การบริหารการศึกษาผู้ใหญ่และอุดมศึกษา

University of Missouri, Missouri, U.S.A.

ค.ม. (บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา


M.A. (Community Politics), University of Detroit, Michigan, U.S.A.

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.นพดล เหลืองภิรมย์


Ph.D. Candidate: Public administration (Public-Private management)

M.B.A. (Master of Business Administration, Marketing Management), NIDA /Dhurakijpundit University

M.Sc. in Industrial Pharmacy (Industrial Pharmacy), Chulalongkorn University

B.Sc. in Pharmacy with honors, Chiang Mai UniversityPage 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป