19 สิงหาคม 2562
หน้าปัจจุบัน : หน้าหลักงานวิชาการปริญญาตรี > ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา > ทำเนียบสถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน

ทำเนียบสถานประกอบการนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาการจัดการ

 

Download ทำเนียบสถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ช่วงฝึกงานมิถุนายน 2561 - สิงหาคม 2561)
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 58 และรหัส 57)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 58 และรหัส 57)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 (รหัส 59)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58)
 • สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58)
 • สาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-5 (รหัส 58, รหัส 57 และรหัส 56)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 58 และรหัส 57)
 • สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 59)
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงฝึกงานมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3,4 (รหัส 56,57)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 2,3,4 (รหัส 56,57,58)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57)
 • สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57)
 • สาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57)
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ช่วงฝึกงานมกราคม 2560 - พฤษภาคม 2560)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56)
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3,5 (รหัส 56,55)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส 57,56,55,54)
 • สาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) ฝึกงานซ่อมในหลักสูตร
 • สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) ฝึกงานนอกหลักสูตร
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ช่วงฝึกงานมกราคม 2559 - เมษายน 2559)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่  4  (รหัส 55)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  ชั้นปีที่  4 (รหัส 55)
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงฝึกงานเดือนมิถุนายน 2558 - เดือนสิงหาคม 2558)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)
 • สาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 3  (รหัส 55)
 • สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3  (รหัส 55)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ชั้นปีที่ 2 (รหัส 56)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ชั้นปีที่ 3,4,5 (รหัส 55,54,51)
 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  ชั้นปีที่  4 (รหัส 54)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4,7 (รหัส 54,51)
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (ช่วงฝึกงานมกราคม 2558 - พฤษภาคม 2558)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 54,53)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่  4  (รหัส 54)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)
 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  ชั้นปีที่  4 (รหัส 54)
 • การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
 • สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก ชั้นปีที่ 4
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป