20 กันยายน 2562

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงานสำหรับนักศึกษา

 

Download แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงาน Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงานสำหรับนักศึกษา
 • แบบคำร้องขอฝึกงาน   *นศ.สามารถพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ PDF ได้
 • แบบอนุญาตของผู้ปกครอง   *นศ.สามารถพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ PDF ได้
 • แบบขอเปลี่ยนแปลงที่ฝึกงาน
 • แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงานที่มีต่อสถานประกอบการ (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)
 • แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2) สาขา ตลาด/รร./ทท./ธป.
 • รายละเอียดของแบบประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) สาขา ตลาด/รร./ทท./ธป.
 • แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2) สาขา ธอ.
 • รายละเอียดของแบบประเมินผลการฝึกงานนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) สาขา ธอ.
 • แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2) สาขา ชช.
 • แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 1)
 • แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สำหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2)
 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป