23 มิถุนายน 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ

 

Download แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ

 • แผนปฏิบัตการ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทบทวน 9 เดือน)

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ

 • Gallery
  Silpakorn University

  Silpakorn University

  Petchaburi IT Campus

  Site Map
  Job Opportunities
  Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

  No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

  Undergraduate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41049 ,41046 - 48

  Direct Line: 0-3259-4028

  Fax: 0-3259-4027

  Postgraduate – Doctorate Academics

  Tel: 0-3259-4043-50

  Ext. 41051 - 41052 ,41331

  Direct Line: 0-3259-4031

  Fax: 0-3259-4023

  Subscribe
  Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป