15 สิงหาคม 2561
หน้าปัจจุบัน : ผลงาน
ผลงานคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล บัณฑิตาโสภณ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดิ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล บัณฑิตาโสภณ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดิ
571 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล บัณฑิตาโสภณ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ได้รับรางวัลนำ...
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์รวินท์  แก้วเมืองทอง  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดิ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์รวินท์ แก้วเมืองทอง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคบรรยาย ระดับดิ
633 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์รวินท์  แก้วเมืองทอง  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่...
นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ และนายฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์  ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประเภท Oral Presentation นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ และนายฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประเภท Oral Presentation
686 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ และนายฐิติวัฒน์ ขำวิวรรธน์  ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประ...
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขัน
879 Views :: ผลงานนักศึกษา
 โครงการ TFEX Click2Win Campus League 2014
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
831 Views :: ผลงานนักศึกษา, ผลงานคณาจารย์
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ  น.ส.รังษิมา แซ่เตียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 น.ส.สุจิตรา จริยรัตน์ สาขาวิชากา...
Page 4 of 7First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป