22 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการปริญญาตรี
ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาฯ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ปีการศึกษา 2560 ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาฯ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ปีการศึกษา 2560
โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 การประเมินการสอนโดยนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS)  2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS) 2561
ขอเชิญร่วมงาน 1st  International MICE Conference and Forum ขอเชิญร่วมงาน 1st International MICE Conference and Forum
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป