19 สิงหาคม 2562
General Business Management

Asst. Prof. Dr. Nathapat Aphiwatpisan

Head of General Business Management Program

D.B.A. in Accounting, Naresuan University

M.Ed. in Educational Research and Evaluation, Kasetsart University

M.B.A. in Financial Accounting, Kasetsart University

B.Acct. in Accounting Information System, The University of The Thai Chamber of Commerce (Honours)


e-mail : nathapat@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41407)
Assoc. Prof. Dr. Prasopchai Pasunon

Ph.D. in Management, Silpakorn University

M.Sc. in Applied Statistics, Silpakorn University
B.Sc. in Mathematics, Thaksin University

Cert. in University Research Management in UK: A Part Toward a World Class Research University. New College, University of Oxford, UK, 2011

Cert. in Business Study and University Operations. Faculty of Business , 

University of Technology Sydney, AUSTRALIA, 2007

e-mail : prasopchai@ms.su.ac.th, p_pasunon@yahoo.com
Tel: 0 3259 4043-50 (41399)

Asst. Prof. Dr. Taninrat Rattanapongpinyo

Ph.D. in Population Education, Mahidol University

M.Sc. in Economic Development, National Institute of Development Administration

B.E., Chulalongkorn University (1st Class Honours, Gold Medal)

 

e-mail : taninrat@ms.su.ac.th, taninrata@gmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41371)
Asst. Prof. Dr. Amarin Tawata

Ph.D. in Knowledge Management, Chiang Mai University

M.B.A. in Information System Management, Southeastern University

B.A., Chiang Mai University

 

e-mail : amarin@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41388)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

e-mail : viroj@ms.su.ac.th, viroj_jade@hotmail.com, viroj@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41043)Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป