23 มีนาคม 2561
Community Management

Assoc. Prof. Dr. Narin Sungrugsa

Head of Community Management Program

 

Ed.D. in Education Development, Srinakharinwirot University

M.Sc. in Public Health, Mahidol University

M.B.A. in Human Resource Development, Siam University

B.P.H. in Public Health Administration, Sukhothai Thammathirat University

B.Sc. in Public Health, Mahidol University

Cert. in Qualitative Research, University of Western, Australia

 

e-mail :narin@ms.su.ac.th, narin_324349@yahoo.co.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41417)
Asst. Prof. Dr. Supparat Sangchatkaew

Ph.D. in Thai, Slipakorn University

M.A. in Thai, Silpakorn University

B.A. in Thai, Silpakorn University


e-mail : supparat@ms.su.ac.th, sangchatkaew_s@su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41356)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร

ปร.ด. (พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยพายัพ


e-mail : tipsuda@ms.su.ac.th, tipsuda_s@hotmail.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41351)
Asst. Prof. Dr. Kesaraporn Phomnimitkul

D.A. in Arts and Culture Research, Srinakharinwirot University

M.A. in Thai, Silpakorn University

B.A. in Thai Language and Literature, Prince of Songkla University (2nd Class Honours)


e-mail : kesaraporn@ms.su.ac.th, khwan_magjan@hotmail.com 

Tel: 0 3259 4043-50 (41362)
Dr. Sawanya Thama-apipon

Ph.D. in Environmental Science, Kasetsart University

M.Sc. in Environmental Planning for Rural and Community Development, Mahidol University

B.Sc. in Environmental Science, Silpakorn University

 

e-mail : sawanya@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41359)Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป