18 มิถุนายน 2562
Hotel Management

Dr. Chisnupong Sirichodnisakorn

Head of Hotel Management Program


Ph.D. in Management, Silpakorn University

M.A. in Hotel and Tourism Management, Naresuan University

B.B.A. in Hotel and Tourism Management, Kasem Bundit University 


e-mail: chisnupong@ms.su.ac.th
Tel: 0 3259 4043-50 (41405)
Dr. Nopparat Boonpienpon

Deputy Head of Hotel Management Program


Ph.D. in Tourism and Hospitality Innovation Management, Khon-Kaen University

M.B.A. in General Management, Khon-Kaen University

B.B.A. in Hotel And Tourism Management, Khon-Kaen University (1st Class Honours)

Grand Diplôma de Cuisine et de Pâtisserie Le Cordon Bleu, Le Cordon Bleu Dusit Culinary School, 2011   

Post - Graduate Diploma in Hotel Operation Management, Swiss Hotel Management School, Switzerland, 2008      

Intermediate Cert. in Wines, Spirits and other alcoholic beverages, International Wine and Spirit Centre, London, UK, 2008      

Cert. in Planning and Control for Food and Beverage Operation (with honors), American Hotel and Lodging Education Institute, 2008

 

e-mail : nopparat@ms.su.ac.th     

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

ปร.ด.   (พัฒนาการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยแม่โจ้

M.B.A. (General Management), Nation University San Diego, USA

ร.บ.     (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

e-mail : kaedsiri@ms.su.ac.th

Tel: 0 3259 4043-50 (41340)
Dr. Santidhorn Pooripakdee

Ph.D. in Strategic Management, Bangkok University and University of Nebraska, Lincoln, USA

M.B.A in Marketing, Philadelphia University, Pennsylvania, USA
B.B.A. in Finance and Banking, Assumption University

Cert. in Entrepreneurship Education Workshop, Babson College, Massachusetts, USA

 

e-mail : santidhorn@ms.su.ac.th, santidhorn@yahoo.com     

Tel: 0 3259 4043-50 (41227)
Dr. Rachanon Taweephol

Ph.D. in Management, Silpakorn University

M.A. in Hotel and Tourism Management, Naresuan University

B.B.A. in Hotel and Lodging Business, Silpakorn University

Cert. in Teaching Leadership ,with Faculty of Education and Development Sciences at Kasetsart University, 2018

Cert. Tourism 4.0:The Impacts of Digital Disruption with College of Management University of Phayao, 2018

Cert. in Structural Equation Modeling Analysis with Burapha University, 2017

Cert. in ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (House Keeping), 2015

Cert. in Cultures and Organizations, Swiss Leadership, Integrated Management System (The Lucern University of Applied Sciences and Art), 2016

Cert. in Coach the Coaches Program for MICE industry, ASEAN's 4th Ever MICE Curriculum with TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau), 2014


e-mail : rachanon@ms.su.ac.th, mr.bozo@msn.com

Tel: 0 3259 4043-50 (41348)Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป