18 ธันวาคม 2560
หน้าปัจจุบัน : จัดซื้อจัดจ้าง คณะฯ
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเมื่อ
จัดซื้อม่านพร้อมติดตั้ง 13 ธ.ค. 2560
จัดจ้างติดตั้งวอลเปเปอร์และมุ้งบานเลื่อนห้องพัก อาคารเรียนรวม ๑ ชั้น ๔ 13 ธ.ค. 2560
จัดซื้อกระดาษ 22 พ.ย. 2560
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 ชุด 22 พ.ย. 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป