18 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการสรุปเขตนิเทศนักศึกษาฝึกงานและคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2560 (ช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2561)


สรุปเขตนิเทศนักศึกษาฝึกงานและคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2560


ช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2561


คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์


สรุปเขตนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


สรุปเขตนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สรุปเขตนิเทศนักศึกษาฝึกงานและคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2560  (ช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2561)
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป