19 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการตารางเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลา (English Self-study) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

 

ตารางเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลา (English Self-study)  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (เริ่มเรียน 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตารางเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลา (English Self-study) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป