19 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาฯ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา นักศึกษารหัส 57 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาฯ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ปีการศึกษา 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป