18 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง


ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป