19 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการประกาศ กำหนดกระบวนการและวิธีเลือกตั้งซ่อม เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง


ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เรื่อง กำหนดกระบวนการและวิธีเลือกตั้งซ่อม เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศ กำหนดกระบวนการและวิธีเลือกตั้งซ่อม เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป