25 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

                         - แนวทางการปฏิบัติตน และข้อห้ามในการสอบของนักศึกษา คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

                         - แนวทางการปฏิบัติตนก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
 

วันที่สอบ
 
เวลา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
อังคาร
15 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พุธ
16 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พฤหัสบดี
17 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ศุกร์
18 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
จันทร์
21 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
อังคาร
22 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พุธ
23 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บ่าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พฤหัสบดี
24 พ.ค. 61
เช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

* หมายเหตุ "นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบกรุณาติดต่อสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารบริหารโดยด่วนที่สุด"
ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป