21 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560


การจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศวันและสถานที่สอบ


ข้อปฏิบัติตนในการทดสอบ


รายชื่อและห้องสอบ


ขั้นตอนแนะนำการลงทะเบียนและการทำข้อสอบ


Video แนะนำขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ SU


Video แนะนำขั้นตอนการสอบ OnlineTest SU

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป