19 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยวิธีรับตรง (SU-TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) ปี 2561


ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

ด้วยวิธีรับตรง (SU-TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2561


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


กำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ด้วยวิธีรับตรง (รับตรงอิสระ SU-TCAS รอบที่ 5)


คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ


แบบตอบรับหรือตอบปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยวิธีรับตรง (SU-TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) ปี 2561
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป