20 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ


รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ


1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


2.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ภาคการศึกษาปลาย/ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


3.โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ภาษาจีน ณ Ming Chuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •  รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป