24 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการโครงการ"นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 39"


โครงการ"นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 39"


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • โครงการ"นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 39"
ดาวน์โหลดไฟล์
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป