23 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
23 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
804 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานวิชาการปริญญาโท-เอก
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด พ.ศ.2559 คลิ...
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 61) รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 61)
234 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 61) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
65 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาฯ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ปีการศึกษา 2560 ประกาศ จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาฯ และรายวิชา 760402 กิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ปีการศึกษา 2560
324 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
    ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จำนวนชั่วโมงรายวิชา760401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเ...
โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2
61 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
7807 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
                        &nb...
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา
34 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ
40 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
3305 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบพร้อมห้องสอบได้ที่ www.reg.su.ac.th (ตารางเรียน/สอบ) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หากนักศึกษาคนใดตารางสอบซ้อน...
Page 1 of 45First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป