18 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
85 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
201 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาภายใน  ระดับคณะวิชา  ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
115 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน) รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน)
295 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 – รอบ 6 เดือน) คลิกเพื่ออ่านรา...
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4869 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศ...
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556
868 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556     คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
รายงานการวิจัย เรื่อง: แนวทางและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพในระดับคณะกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานการวิจัย เรื่อง: แนวทางและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพในระดับคณะกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
737 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
  รายงานการวิจัย เรื่อง: แนวทางและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพในระดับคณะกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย &nbs...
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556
720 Views :: ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556     คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป