24 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี

วาระ Student First โดยรองอธิการบดี เพชรบุรี ว่าด้วยเรื่อง "Smart Market Co." วาระ Student First โดยรองอธิการบดี เพชรบุรี ว่าด้วยเรื่อง "Smart Market Co."
27 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
วาระ Student First โดยรองอธิการบดี เพชรบุรี ว่าด้วยเรื่อง "Smart Market Co." คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
สารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี สารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี
24 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
สารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศ การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
161 Views :: ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ขอความร่วมมือนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการมหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2018 ขอความร่วมมือนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการมหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2018
63 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
ขอความร่วมมือนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการมหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2018 คลิ...
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต สู่ชีวิตการเรียนรู้และงานแห่งอนาคต โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต สู่ชีวิตการเรียนรู้และงานแห่งอนาคต
60 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต สู่ชีวิตการเรียนรู้และงานแห่งอนาคต Education For Lifework SU Job fair 2018 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ "ร่วมปลูกจิตสำนึกโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 3 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ "ร่วมปลูกจิตสำนึกโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 3
124 Views :: ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ "ร่วมปลูกจิตสำนึกโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 3 คลิก...
รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
104 Views :: ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาช่วยงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาช่วยงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
305 Views :: ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี, ข่าวทุนการศึกษาปริญญาตรี
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาช่วยงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
173 Views :: ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกาศ เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
165 Views :: ข่าวงานกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี
ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Page 1 of 11First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป