21 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 3-4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับกระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 3-4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับกระทรวงการต่างประเทศ
172 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 3-4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับกระทรวงการต่างประเทศ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด
389 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมอนันตราหัวหินรีสอร์ท ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมอนันตราหัวหินรีสอร์ท
542 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมอนันตราหัวหินรีสอร์ท และโรงแรมอวานีรีสอร์ทหัวหินแอนด์วิลล่า คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
235 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
การรับนักศึกษาฝึกงาน (โรงแรมโซฟิเทล หัวหิน) การรับนักศึกษาฝึกงาน (โรงแรมโซฟิเทล หัวหิน)
728 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
การรับนักศึกษาฝึกงาน (โรงแรมโซฟิเทล หัวหิน) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อมาร่วมงานกับบริษัท อีเอเชีย ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อมาร่วมงานกับบริษัท อีเอเชีย ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
375 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อมาร่วมงานกับบริษัท อีเอเชีย ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมศรีลันตา ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมศรีลันตา
360 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมศรีลันตา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรม X2Kui Buri Resort รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรม X2Kui Buri Resort
374 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรม X2Kui Buri Resort คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
960 Views :: ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
โครงการ Hospitality Internships New Zealand โครงการ Hospitality Internships New Zealand
249 Views :: ข่าวงานวิชาการปริญญาตรี, ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
    โครงการ Hospitality Internships New Zealand รายละเอียดเพิ่มเติม
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
Gallery
Silpakorn University

Silpakorn University

Petchaburi IT Campus

Site Map
Job Opportunities
Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

No. 1, Village No. 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120

Undergraduate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41049 ,41046 - 48

Direct Line: 0-3259-4028

Fax: 0-3259-4027

Postgraduate – Doctorate Academics

Tel: 0-3259-4043-50

Ext. 41051 - 41052 ,41331

Direct Line: 0-3259-4031

Fax: 0-3259-4023

Subscribe
Login เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ :Google Chrome 36.0 ขึ้นไป, Internet Explorer 11 ขึ้นไป